Jamar Taylor Jersey Gent gran activa del Bages

Gent Gran Activa del Bages

Notícies

24-05-2017
El Consell Comarcal disposarà d’un llit d’urgència a la FSSM per atendre persones grans maltractades
Es tracta d’un recurs per donar resposta immediata en aquells casos en què la persona maltractada no pot continuar a la seva llar. El Consell Comarcal del Bages i la Fundació Sociosanitària de Manresa han signat un conveni per dotar la comarca d’un llit d’atenció urgent per a persones de més de 60 anys que, per causa de maltractaments i sense una xarxa familiar propera, necessiten allotjament urgent mentre se’ls deriva cap als recursos assistencials adequats. L’any 2010, el Consell Comarcal del Bages va crear, de forma pionera, aquest recurs d’allotjament per a persones grans maltractades perquè la xarxa de residències públiques a vegades no pot assumir l’allotjament de forma urgent. El conveni que ara s’ha signat amb la FSSM permetrà donar continuïtat a aquest recurs d’urgència que està a disposició de serveis socials municipals, serveis socials del Consell, Mossos d’Esquadra o Jutjats per donar resposta immediata en aquells casos en què la persona maltractada no pugui continuar al seu domicili a causa de la proximitat del maltractador, de manca de condicions a la llar, etc. A la FSSM se l’allotjarà durant un màxim de 96 hores i se li donarà assistència fins que se’l pugui derivar a la xarxa de residències públiques o altres recursos socials. Mentre l’usuari estigui allotjat a la FSSM es tramitarà l’accés als recursos públics residencials, s’activarà la valoració urgent de dependència (si n’hi ha), es cercaran altres possibilitats de recuperació i se l’atendrà en tots els àmbits. El conseller comarcal d’Acció Social i Ciutadania, Albert Marañón, ha explicat que aquest recurs “ens ha de permetre millorar i fer més immediata la resposta en cas de necessitar un llit d’urgència. En definitiva, garantir que cap persona gran víctima de maltractaments quedi desamparada”, i ha volgut també mostrar el seu agraïment per la col·laboració de la Fundació Sociosanitària. El servei va adreçat a persones de més de 60 anys en el marc del “Protocol d’actuació coordinada contra els maltractaments a la gent gran de Manresa i comarca del Bages”. Des de l’any 2010, quan es va posar en marxa el servei d’allotjament per a persones grans maltractades, el Consell Comarcal del Bages ha gestionat 11 casos als municipis del Bages (exceptuant la ciutat de Manresa).
09-01-2017
Els casals de gent gran del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies es reconvertiran en casals cívics
El Departament, que iniciarà la reconversió el 2017, aposta per la creació d'espais intergeneracionals i integradors El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies iniciarà la reconversió dels casals de gent gran d’arreu de Catalunya en casals cívics. Així ho ha anunciat el director general d’Acció Cívica i Comunitària, Bernat Valls, en una visita recent als casals de gent gran de Sort i la Pobla de Segur, els primers on s’iniciarà la reconversió. Aquest 2017 es preveu reconvertir un total de 17 equipaments i ens els propers anys es farà el mateix en els 65 restants. “Es tracta d’una conversió progressiva en el marc d’un canvi de paradigma per dotar aquests espais d’una perspectiva més intergeneracional”, ha dit el director general d’Acció Cívica i Comunitària. Valls ha recalcat que “aquest procés de transformació forma part de la voluntat del Govern de millorar les condicions de les persones grans per poder gaudir d'un envelliment actiu, i de contribuir recuperar el valor d'aquestes com a referents de la nostra societat”. El director general d’Acció Cívica i Comunitària ha explicat que “aquesta reconversió servirà per afegir nous col·lectius en aquests espais, a l'hora que es mantindran els serveis específics adreçats al col·lectiu de la gent gran”. La reconversió dels casals de gent gran en casals cívics es regularà mitjançant un nou decret d’equipaments que està a punt d’enllestir-se i que substituirà el Decret 222/1996 i derogarà el 180/1997, de 22 de juliol. El nou decret unificarà els antics Casals Cívics, Cases del Mar i Casals de Gent Gran en Casals Cívics i establirà el marc legal de regulació i funcionament de tots els equipaments cívics adscrits a la Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària. Segons el director general d’Acció Cívica i Comunitària, “aquest procés forma part d’una tendència natural de la població, per la qual es fa més necessari que mai fomentar les relacions intergeneracionals com a font de riquesa i transferència mútua del coneixement”. En aquest sentit, Valls ha subratllat que “els nous casals seran uns espais amb una perspectiva integradora entre diferents generacions i edats”. Aquest model d’equipament s’emmarca en la concepció d’un espai obert a les persones de totes les edats i condicions, un veritable espai de convivència de caràcter laic i de relacions on tothom que ho desitja pot participar en projectes i activitats, atenent els seus interessos, aptituds i coneixements, un punt de referència per a les famílies i a la vegada un espai que dóna suport a les iniciatives que les entitats i les institucions duguin a terme en l’àmbit del treball per a la comunitat i facilitin l’intercanvi d’informació, de coneixements i de recursos, creant així l’oportunitat d’un enriquiment mutu de gran valor.
16-11-2016
Treball, Afers Socials i Famílies anuncia 750 noves places amb finançament públic en residències per a gent gran
El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies subvenciona a partir d’avui 750 noves places per a gent gran distribuïdes en 149 centres. Es tracta de places en residències privades que amb aquest finançament de la Generalitat passaran a formar part del sistema públic com a places col·laboradores i s'assignaran d'acord amb la llista d'espera. El cost mitjà d’una plaça d’aquestes característiques és de 1.700 euros, dels quals la Generalitat de Catalunya n’aportarà 1.100 i la persona usuària 600. La consellera Dolors Bassa ha explicat que “fent mans i mànigues amb el pressupost actual del Departament hem pogut convertir en col·laboradores aquestes 750 places per tal de permetre que molta gent pugui rebre el finançament públic que necessita per poder estar en una residència”. El director general de Protecció Social, Joan Ramon Ruiz, ha remarcat que la mesura suposa una inversió d’1.245.000 euros fins a finals d’any i que durant el 2017 s’hi destinaran 7M d’euros més. Ruiz ha detallat que “pel que fa al repartiment territorial, més de la meitat de les places estan en centres de la demarcació de Barcelona i la resta es troben distribuïdes arreu del país”. Bassa ha afegit que “tots els recursos que tenim disponibles, els hem destinat, els destinem i els destinarem a atendre les persones per un envelliment digne”. En aquest sentit, la consellera ha lamentat la reducció de les aportacions del govern espanyol pel que fa a inversió social a Catalunya durant els darrers anys. “Una davallada constant per part de l’Estat que hem assumit des de la Generalitat, perquè de no ser així, 90.000 persones no estarien rebent l’atenció que necessiten”, ha alertat la consellera.
28-10-2016
La violència cap a les persones grans, invisible i massa tolerada socialment
Des de l’àmbit de l’atenció a les persones ens trobem amb constants reptes que ens obliguen a revisar i avançar en les nostres praxis professionals cap a la millora continua. La complexa realitat social i la necessitat de respostes eficients a problemes socials emergents, exigeix un posicionament que no ha d’estar exempt d’una visió ètica i de valors centrats en els col·lectius més vulnerables, que ens orienten a posar en el centre de les nostres intervencions a la persona, com element cabdal i actiu, a la que cal ajudar a empoderar per poder fer front a situacions de caràcter agressiu i violent que impacten amb força a l’àmbit familiar i domèstic i a la societat en general. Des d’aquest punt de vista cal assenyalar, que el grup de les persones grans, pel fort impacte demogràfic en el conjunt de la societat (longevitat, diversitat, noves dinàmiques familiars, aïllament, etc.) és un grup social molt exposat a situacions de vulnerabilitat i fragilitat. Entre els principals factors de risc que poden condicionar que una persona gran pugui arribar a patir una situació de maltractament destaquen les situacions de dependència, l’aïllament social i el gènere femení. Són aquests aspectes els que han de ser especialment tinguts en compte a l’hora de definir estratègies de prevenció i abordatge de casos de maltractament, sense oblidar les situacions de pobresa que repercuteixen de manera molt negativa. En els últims anys, a nivell europeu i del nostre país, les situacions dels maltractament envers les persones grans vulnerables ha adquirit gran importància com a problema social i de salut. Segons l’Organització Mundial de la Salut i diversos experts en la temàtica, el problema podria agreujar-se tenint en compte, d’una banda, la manca i disminució de recursos i, de l’altre, la tendència de la població a un progressiu envelliment i a l’augment de la taxa de sobreenvelliment que pot comportar l’increment de situacions de vulnerabilitat i risc social. Cal tenir en compte que el maltractament a les persones grans és de naturalesa molt complexa, alhora multidimensional i multifactorial, i abasta una gran diversitat de situacions que poden anar des de la violència física, sexual, psicològica i l’abús material o financer a l’abandonament i la negligència, tot i que en moltes situacions, aquesta no sigui intencionada. Per prevenir, detectar i abordar de forma holística la complexitat de les situacions de maltractaments, ja sigui en el medi familiar o en les institucions, és imprescindible la coordinació i cooperació entre diferents disciplines professionals i sectors d’activitat. També és requereix la complementació i coordinació entre els sistemes de salut, serveis socials, sistema judicial i el de la seguretat pública. Igualment es necessita la implicació de les entitats i associacions, de les mateixes persones afectades i de la ciutadania en general. Aquesta presentació exposa un enfocament centrat en l’atenció a les persones grans amb una orientació basada en el bon tracte i una atenció social integrada i en xarxa amb els diferents sistemes de serveis. Els professionals de l’Atenció Social Bàsica pel grau de proximitat que els hi faculta l’actual Llei de Serveis Socials, estan posicionats en un lloc privilegiat per orientar les seves praxis des de l’acompanyament, l’escolta activa a través de les entrevistes, les observacions en domicili, el vincle amb la persona, etc. que afavoriran el necessari empoderament de les persones grans front aquestes situacions tant injustes i mai justificades. Cal avançar en la millora dels serveis i recursos de protecció, incloses les pràctiques professionals des de l’atenció social, així com incorporar la part preventiva dels maltractaments. Dissenyar i implementar programes de formació adreçats tant a professionals com a persones cuidadores professionals i no professionals. Igualment es fa imprescindible una legislació específica que empari i protegeixi a les persones grans. Així mateix, per seguir avançant, es fa necessari investigar i sistematitzar les dades de prevalença sobre aquest problema social. Els maltractaments no poden ser tolerats i s’han de crear les condicions que facilitin detectar-los i es garanteixi que les persones grans que visquin situacions de vulnerabilitat o es converteixin en dependents d’altres, rebin atenció i protecció en els seus drets i llibertats i puguin gaudir d’una vellesa digna. Yolanda Fierro. Treballadora social i tècnica del Departament de Planificació i Processos de l’Àrea Drets Socials. Ajuntament de Barcelona. http://www.css2016.com/single-post/2016/10/25/La-viol%C3%A8ncia-cap-a-les-persones-grans-invisible-i-massa-tolerada-socialment
03-10-2016
Es constitueix el Consell de la Gent Gran de Catalunya, amb Joan Cals com a representant del Consell de la Gent Gran del Bages
Avui a dos quarts d'onze del matí, a l'auditori del Palau de la Generalitat s'ha presentant el Nou Consell de la Gent Gran de Catalunya (CGGCat) a càrrec de l'Hble Sra. Dolors Bassa, consellera de Treball, Afers Socials i Famílies i presidenta del CGGCat; la Sra. Rosa Galí, directora general de Famílies i vicepresidenta primera del CGGCat i el Sr. Francesc Iglesies, secretari d'Afers Socials i Famílies. El Sr. Joan Cals forma part del CGGCat com a representant del Consell de la Gent Gran del Bages i ha assistit a l'acte acompanyat del conseller comarcal, Sr. Albert Marañón. https://www.facebook.com/ccbages/?fref=ts
30-09-2016
El Consell Comarcal del Bages farà tallers per a la gent gran centrats en la diversitat i la convivència
13 municipis del Bages acolliran xerrades, tallers i teatre que trenquen rumors, lluiten contra els estereotips i afavoreixen la cohesió social El projecte coincideix amb la celebració, aquest dissabte, del Dia internacional de la gent gran Tretze municipis del Bages ja s’han apuntat als tallers sobre diversitat i convivència, adreçats a la gent gran, i que organitza el Consell Comarcal del Bages amb el suport de la Diputació de Barcelona. Amb més d’una vintena d’activitats, tallers i obres de teatre que es faran els propers 3 mesos, es volen afavorir espais d’interacció que trenquin amb els rumors, els estereotips i que fomentin la cohesió social. Les activitats s’adrecen als Ajuntaments del Bages i a les entitats i associacions de gent gran. El programa es posarà en marxa els propers dies, aprofitant que demà dissabte 1 d’octubre, es commemora el Dia internacional de la gent gran. Els llocs i hores de cada activitat es podran consultar a l’apartat d’Agenda del web www.ccbages.cat, i els municipis que s’han adherit a la iniciativa són: Artés, Avinyó, Balsareny, Cardona, Castellnou de Bages, Fonollosa, Monistrol de Montserrat, El Pont de Vilomara i Rocafort, Sallent, Sant Fruitós de Bages, Sant Joan de Vilatorrada, Sant Mateu de Bages i Sant Vicenç de Castellet. Entre les diferents activitats que es duran a terme hi ha: EL CALAIX DELS RECORDS (tertúlia sobre les migracions històriques i les migracions internacionals actuals). BITÀCOLES DE VIATGE (conferència/debat i col·loqui sobre la història i l’evolució de les migracions). CONVIURE EN LA DIVERSITAT (conferència/debat i talula rodona amb ponents d’orígens diferents). LES IDENTITATS I ELS ESTEREOTIPS (conferència per deconstruir els estereotips). RUMORS DE PEDRA (taller al carrer per identificar rumors, prejudicis i estereotips). VACUNA’T CONTRA ELS RUMORS (taller per aplicar una “vacuna” per combatre i evitar el contagi dels rumors). AULES DE CINEMA ANTIRACISTA (audiovisual d’imatges i prejudicis per al tractament de la interculturalitat). LA CRUÏLLA COMUNA (xerrada audiovisual per a una lectura crítica dels rumors en els mitjans de comunicació). MUSTAFÀ ÉS AL REPLÀ (teatre fòrum sobre discriminació, rumors i racisme subtil). Amb les diferents activitats es pretén promoure la sensibilització en temes de diversitat, debatre sobre la convivència i la cohesió social, impulsar iniciatives que afavoreixin espais d’interacció i que ajudin a trencar estereotips, fomentar la inclusió de la ciutadania activa entre els col·lectius amb més dificultats, promoure la solidaritat, l’empatia i la intel·ligència emocional per lluitar contra la discriminació i promoure la igualtat i la inclusió social.
26-09-2016
S’inicien els grups de debat per avançar en la Diagnosi de la Gent Gran del Bages
Un total de 12 persones d’entre 65 i 84 anys han participat en el primer grup de discussió de la Diagnosi de la Gent Gran del Bages, un document impulsat pel Consell Comarcal del Bages. L’objectiu és tenir un document que permeti posar en marxa polítiques socials adaptades als interessos i necessitats de les persones grans i fomentar l’envelliment actiu. L’estudi preveu 4 grups de discussió per tal de garantir la diversitat i l’equilibri territorial de les persones grans de la comarca. El primer s’ha fet a Manresa i properament tindran lloc a Sallent, Sant Vicenç de Castellet i Sant Joan de Vilatorrada. La Diagnosi ha tingut una primera fase de recollida de dades, ara s’inicia la fase participativa amb els grups de discussió i, finalment, es farà l’anàlisi de resultats.
16-09-2016
La població major de 80 anys de Castellbell i el Vilar té un bon estat de salut
• El municipi fa una radiografia de la gent gran del municipi a través del programa de la Diputació de Barcelona ‘Els serveis socials més a prop’ . • La major part de les persones grans entrevistades compten amb una bona salut, tot i el sedentarisme. L’Ajuntament de Castellbell i el Vilar ha realitzat una radiografia de la seva població major de 80 anys. En el marc del programa de la Diputació de Barcelona Els serveis socials més a prop s’han fet entrevistes a una trentena de persones majors de 80 anys del municipi que no estan dins la xarxa de Serveis Socials. Les enquestes, que es van realitzar entre els mesos de gener i maig, dibuixen una població gran amb un bon estat de salut i amb una taxa de feminització que arriba al 63%. El 71% de les persones enquestades perceben la seva salut com a bona o molt bona i també destaca que el 33% té por a patir una caiguda. En més de la meitat dels casos es perceben factors de risc principalment per viure sol, haver estat ingressat el darrer any, tenir problemes de salut sovint i tenir dificultats en l’oïda o la visió. Vida sedentària Els resultats de les enquestes també revelen que es tracta el col•lectiu de la gent gran és força sedentari amb activitats a casa com són mirar la tele, llegir o escoltar la ràdio. Fora de casa el que fan amb més regularitat és passejar i acudir a actes religiosos. Les respostes posen de manifest que les dones són més actives que els homes fora de casa. Pel que fa a la dependència, un 27% de les persones enquestades necessiten ajuda en les activitats diàries. En la majoria dels casos aquesta ajuda prové de la pròpia parella. També revelen que, de manera majoritària, el recurs preferit és seguir vivint a casa amb atenció i cures. Seguiment actualitzat Les darreres dades de 2015 indiquen que Castellbell i el Vilar presenta un envelliment relatiu superior a la mitjana de la província de Barcelona, ja que un 6,5% de la població és major de 80 anys. El consistori farà un seguiment anual del programa per veure l’evolució dels resultats, tenir major informació sobre el col•lectiu de la gent gran que viu al municipi i preveure els serveis i programes que caldrà reforçar en cada moment.
01-08-2016
Cohousing: una alternativa d’allotjament per a la gent gran
L’habitatge col·laboratiu (cohousing en anglès) encara no és gaire conegut al nostre país, però es planteja com una alternativa real d’allotjament a curt termini, especialment per a la gent gran. Consisteix en una comunitat de persones usuàries que s’uneix en cooperativa per conviure en un conjunt d’habitatges, amb espais d’ús privat i zones comunes. El concepte de jubilació i de vellesa ha canviat molt en els darrers anys. La gent gran ja no és percebuda com un col·lectiu que només consumeix recursos socials i assistencials i cada cop tenen més rellevància en l’àmbit social i més pes en el familiar. El fet de disposar d’aquest tipus d’habitatge significa viure la vellesa d’una manera alternativa a les residències geriàtriques, a la casa dels familiars, o a la soledat. En un allotjament col·laboratiu es conserva la intimitat en disposar d’un espai privat, i a la vegada es guanya la companyia d’altres usuaris amb qui compartir interessos i realitzar activitats comunes. Tot contribueix a viure aquesta etapa de forma activa i amb llibertat. I és que des del primer moment en que es constitueix la cooperativa, els socis són els que prenen totes les decisions: des del color de les rajoles, fins a com seran i per a què es faran servir els espais i serveis comuns. Tot és decideix de manera assembleària. + informació: https://dixit.blog.gencat.cat/2016/07/07/cohousing-una-alternativa-dallotjament-per-a-la-gent-gran/
08-07-2016
El Bages tindrà una diagnosi sobre la gent gran per tal de planificar noves accions destinades a aquest col•lectiu
El Consell Comarcal del Bages ha acollit aquesta setmana l’Assemblea General del Consell de la Gent Gran del Bages en què s’han tractat temes com la necessitat de realitzar una diagnosi de la gent gran del Bages per de reactivar, planificar i innovar les actuacions destinades a aquest col·lectiu tant per part del Consell Comarcal, com per tal de donar suport als ajuntaments i altres ens i entitats en aquest sentit. Amb aquesta diagnosi, que s’elaborarà durant aquest segon semestre del 2016 i es presentarà el mes de desembre, es vol aconseguir un document que no només tingui una finalitat estratègica, sinó que sigui pràctic i que acabi beneficiant directament les persones en les quals se centrarà, per saber què es pot fer des de l’administració local (comarcal i municipal) per la gent gran. D’altra banda també s’ha acordat constituir els propers dies un grup de treball per fer el seguiment dels acords presos en el 7è Congrés Nacional de la Gent Gran. Entre els principals temes que es treballaran hi ha la Llei de dependència, maltractaments a les persones grans, discriminació envers diferents col·lectius i incentivar l’acció comunitària i la participació de la Gent Gran.
15-06-2016
La Junta Permanent del Consell de la Gent Gran del Bages es reuneix al Consell Comarcal
El Consell Comarcal ha acollit la Junta Permanent del Consell de la Gent Gran del Bages, una trobada en què s’han tractat diferents temes d’interès per a aquest col·lectiu, com la necessitat d’aprofundir en el coneixement de la situació de la gent gran a la comarca i de fer un seguiment dels temes que els afecten; o la necessitat de noves polítiques i actuacions que tinguin en compte aquells col·lectius que poden ser discriminats per diferents causes: opció sexual, pobresa, etc. La reunió també ha servit per recordar la necessitat de prendre consciència sobre l’abús i el maltractament envers les persones grans, i de fer pedagogia per evitar aquestes situacions. D’altra banda, durant la Junta s’ha presentat la proposta per a realitzar una diagnosi de la situació de la gent gran del Bages que serveixi per establir les prioritats i els eixos en la planificació i desenvolupament de les polítiques comarcals de gent gran, comptant amb la participació d’aquest col·lectiu i la resta d’agents implicats.
13-06-2016
El paper d’avis i àvies a la família, aprendre a posar límits per evitar situacions abusives,a càrrec de M. Jesús Comelles
Xerrada organitzada per l'Ajuntament de Manresa que es fa demà, 14 de juny a les 19 h al Casino, en el marc del Dia mundial de la presa de consciència de l’abús i el maltractament envers les persones grans, que és aquest dimecres 15 de juny. http://lapuntador.cat/apuntador/Members/fortgran/el-paper-davis-i-avies-a-la-familia-aprendre-a-posar-limits-per-evitar-situacions-abusives#.V16QcaJWjFk
07-06-2016
El Bages, present a la comissió de seguiment del 7è Congrés Nacional de la Gent Gran
El Bages va ser ahir representat a la comissió postcongressual de seguiment territorial de gent gran, que es va celebrar al Consell Comarcal del Berguedà. A la reunió hi havia convocats els delegats i delegades que van assistir al setè Congrés Nacional de la Gent Gran de les comarques del Bages i el Berguedà. En representació de la comarca del Bages hi va assistir Joan Cals (president del Consell de la Gent Gran del Bages i delegat en representació de les associacions de gent gran de la comarca del Bages al Consell de la Gent Gran de Catalunya); Josefina Dordal, de la Coordinadora de jubilats i pensionistes de Manresa; i Sussi Garcia, de l’Associació Viure i Conviure del Casal de la Gent Gran de Manresa. També hi va assistir el conseller d’Acció Social i Ciutadania del Consell Comarcal del Bages, Albert Marañón, juntament amb tècniques del Departament de Treball, Afers Socials i Família de la Generalitat i tècniques de Serveis Socials i de Gent Gran dels Consells Comarcals convocats. La reunió va servir per iniciar el treball i el seguiment territorial de la fase postcongressual. Cada comarca va escollir els acords presos al 7è Congrés Nacional de Gent Gran que van donar lloc al Manifest del Congrés. Després de l’elaboració del manifest i de les seves reivindicacions es retorna la feina al territori, per la qual cosa cada comarca es centrarà en el treball i l’estudi dels acords escollits, que servirà per elaborar l’informe de gestió com a eina de control i seguiment del desplegament territorial dels acords presos al 7è Congrés i com a punt de partida per al proper Congrés de la Gent Gran de Catalunya.
16-11-2015
Assemblea del Consell de la Gent Gran del Bages
La gent gran només denuncia un de cada deu delictes de què és víctima. Aquesta és una de les dades que es van donar en la presentació del Pla de seguretat al Consell de la Gent Gran del Bages. L’assemblea també va reelegir Joan Cals com a representant del Bages al Consell de la Gent Gran de Catalunya. El Pla Integral de Seguretat per a les persones grans 2015-2018, elaborat per la Generalitat de Catalunya, ha estat presentat a la darrera assemblea del Consell de la Gent Gran del Bages. Aquest pla aposta per la prevenció i tracta els riscos de seguretat per a les persones grans des d’una perspectiva global. Algunes de les xifres més destacades que s’han donat és que, arrel d’una enquesta a persones grans per conèixer si han estat víctimes d’incidents amb persones properes, se’n desprèn que de cada 10 fets que es consideren socialment i policialment denunciables només se’n denuncia un. La ponent, M. Àngels Vila, cap del Gabinet de Seguretat de la Direcció General d´Administració i Seguretat del Departament d’Interior, ha insistit que cal que es prengui consciència dels drets de les persones grans i que hi ha actituds i actes que no s’han de tolerar sota cap concepte. Vila ha explicat diverses actuacions que s’estan portant a terme per millorar la seguretat de la gent gran, com una aplicació mòbil per connectar amb el 112 en cas d’emergència, un qüestionari policial d’avaluació del risc per a les persones grans víctimes de violència domèstica, realització d’enquestes de seguretat pública a Catalunya per conèixer la victimització de les persones grans, col·laboració amb la Fiscalia perquè hi hagi una Fiscalia específica per a les persones grans, etc. D’altra banda, l’assemblea del Consell de la Gent Gran del Bages també ha servit per ratificar Joan Cals com a delegat de les associacions de Gent Gran del Bages al Consell de la Gent Gran de Catalunya; i per escollir els delegats que formaran part de la Comissió comarcal postcongressual del 7è Congrés Nacional de la Gent Gran. Aquest congrés va ser el primer que va establir la creació de comissions de seguiment sobre els acords que s’hi havia pres
09-11-2015
El Pla Integral de Seguretat de la Gent Gran de la Generalitat es presenta dimarts a l’assemblea del Consell de la Gent Gran del
Durant la reunió també és previst escollir el representant del Bages al Consell de la Gent Gran de Catalunya El Consell de la Gent Gran del Bages celebra dimarts la seva assemblea en què participarà la cap del gabinet de Seguretat de la Direcció General d’Administració i Seguretat del Departament d’Interior que presentarà el Pla Integral de Seguretat per a les persones grans 2015-2018. Es tracta d’ un pla de característiques úniques a Europa perquè agrupa tots els riscos de seguretat sota una perspectiva global (seguretat ciutadana, salut i consum). També està previst que l’Assemblea escollir el representant de les associacions de gent gran del Bages al Consell de la Gent Gran de Catalunya. A més, s’escolliran els delegats que formaran part de la comissió de seguiment dels acords que es van prendre en el 7è Congrés Nacional de la Gent Gran que es fa fer al Bages. Agustí Comas, president del Consell Comarcal del Bages, s’estrenarà com a nou president del Consell de la Gent Gran del Bages. També hi participaran el conseller d’Acció Social i Ciutadania, Albert Marañón, i el president del Consell d’Alcaldes, Ferran Estruch.
10-06-2015
Una quarantena de persones assisteixen a la festa dels usuaris del servei d’assistència a domicili
L’acte ha reunit participants d’Aguilar de Segarra, Castellfollit del Boix, Fonollosa, Rajadell i Sant Salvador de Guardiola L’Equip Bàsic de Serves Socials del Consell Comarcal del Bages ha organitzat la 17a edició del projecte de Relacions Socials que s’ha celebrat a Sant Pere Sallavinera i que ha reunit més d’una quarantena entre avis i acompanyants. L’acte és adreçat als usuaris del Servei d’Assistència Domiciliària dels municipis d’Aguilar de Segarra, Castellfollit del Boix, Fonollosa, Rajadell i Sant Salvador de Guardiola. Joan Vinyes, conseller comarcal de Serveis Socials i Família, ha destacat la importància de la trobada i la seva continuïtat. També hi han participat Albert Miralda, alcalde de Sant Salvador de Guardiola, i Manel Garcia, regidor. La trobada ha comptat amb l’actuació de Valentí Alzina tocant l’acordió.
04-06-2015
El projecte L’Hort de l’Avi, gestionat pel Consell Comarcal, compleix vint anys i té llista d’espera d’hortolans
El programa permet que una dotzena de persones grans cultivin, per a consum propi, part de l’horta de la Casa de la Culla de Manresa L’Hort de l’Avi és una activitat que es desenvolupa des de fa vint anys a l’horta de la Casa de la Culla de Manresa. El projecte permet que una dotzena de persones grans cultivin, durant un mínim de 5 anys i per al seu ús particular, una parcel·la de l’horta de La Culla, amb el suport i coordinació de dos tècnics del Camp d’Aprenentatge del Bages, del Consell Comarcal del Bages. Al mateix temps, els alumnes que participen a l’activitat “L’hort i els fruiters” que ofereix el Camp d’Aprenentatge poden veure l’horta, la seva evolució i els productes que sovint només veuen a la botiga o al mercat. L’activitat la porten a terme educadors del Camp amb el suport de les persones grans del projecte de l’Hort de l’Avi. Els hortolans de L’Hort de l’Avi tenen entre 58 i 82 anys i són, principalment, veïns de la Balconada i de la Font dels Capellans. Per gaudir de l’ús de la parcel·la cada hortolà ha de complir un reglament de règim intern i abonar el preu públic establert, que per a l’any 2015 ha estat de 50 euros. El projecte, que té continuïtat des de fa dues dècades, continua despertant l’interès de la ciutadania. Aquest any hi ha dues persones en llista d’espera; per tal de donar-los entrada, si no hi ha cap baixa voluntària, els dos hortolans amb més antiguitat deixaran el projecte perquè ja han complert els 5 anys de permanència.
30-04-2015
Calen més ajuts a la dependència i més places residencials públiques per garantir un envelliment de qualitat al Bages
Aquestes són algunes de les principals conclusions d’una diagnosi sobre l’envelliment actiu al Bages, encarregat pel Consell Comarcal del Bages i elaborat pel Col·legi de Treball Social En el marc de l’assemblea del Consell de la Gent Gran del Bages, s’ha presentat aquest matí el document “Diagnosi de l’envelliment actiu a la comarca del Bages” que recull els recursos i activitats adreçades a les persones grans i que analitza les debilitats i fortaleses de l’atenció a aquest col·lectiu i proposa els reptes de futur per garantir un envelliment de qualitat a la comarca. L’estudi ha estat elaborat per la delegació de Manresa – Catalunya Central del Col·legi de Treball Social de Catalunya, per encàrrec del Consell Comarcal del Bages. Algunes de les principals conclusions a les quals arriba el document és que la comarca del Bages, i en especial la ciutat de Manresa, té una taxa de sobreenvelliment de les més altes de l’estat. Si hi afegim la reducció de la taxa de natalitat i l’increment de l’esperança de vida, fa que s’estigui produint un desplaçament cap a la franja d’edat de més de 65 anys, fet que suposa una càrrega financera més elevada. Com a conclusió final, destaca que és necessari un augment de recursos i dotació pressupostària dirigits al benestar de la gent gran. Entre els principals punts a millorar, el document apunta una manca de coordinació entre els diferents recursos de què disposa la comarca que sovint implica desdoblaments innecessaris. A més, s’observa que no hi ha recursos específics per a les persones grans que pateixen un trastorn mental o amb problemes d’addicció. A nivell residencial, hi ha un dèficit important de places públiques. Segons les últimes dades de què disposa la Generalitat, la taxa de cobertura de places residencials públiques i privades per a gent gran al Bages és del 5,6%, és a dir, menys de 6 places per cada cent persones de més de 65 anys, un percentatge molt reduït tenint en compte que augmenta l’esperança de vida i també les situacions de dependència. A més, es plantegen diferents problemàtiques a l’entorn de la llei de dependència, que no té en compte la situació sociofamiliar o econòmica de persones grans que necessiten recursos addicionals o places residencials per poder viure amb dignitat. L’estudi també apunta alguns canvis socials que acaben incidint negativament en la qualitat de vida de les persones grans, com el rol de “cuidadors de néts” com a imposició o el reagrupament familiar per motius econòmics que comporta que les pensions passin a ser el principal o únic ingrés de la llar. D’altra banda, l’estudi analitza els punts forts dels recursos del Bages per a la gent gran i en destaca la promoció de l’envelliment actiu que s’està fent els darrers anys i la participació de la gent gran al territori, tant des de la ciutadania com des dels ens públics d’abast municipal o comarcal. A més, s’assenyala que els centres residencials del Bages estan implantant de forma progressiva un nou model d’atenció centrada en la persona, que prioritza el benestar de caa resident, el compliment dels seus drets i la seva participació en qualsevol presa de decisió sobre el seu projecte de vida. Una població envellida Des del Consell Comarcal del Bages i el Col·legi Oficial de Treball Social, delegació de Manresa, s’ha volgut actualitzar la Guia de la Gent Gran Activa del Bages creada l’any 2010 per poder oferir a la gent gran del Bages l’oportunitat de conèixer tots els recursos existents dins la comarca que van en la línia d’afavorir l’envelliment més saludable. L’objectiu era recollir el conjunt d’actuacions que es realitzen als diferents municipis de la comarca per tal de fer-les més visibles i així incrementar-ne la utilització per millorar el benestar i la salut de les persones grans i fer una avaluació global de l’estat actual dels recursos en la línia de facilitar un envelliment saludable. Segons les dades de què disposa el document, la població total de la comarca del Bages era de 186.084 persones l’any 2011 i un 18,46% eren persones majors de 65 anys. Aquesta franja d’edat ha anat creixent ja que l’any 1981 era només el 12,7% del total de la població. La sessió d’aquest matí ha estat presidida pel conseller comarcal de Benestar Social, Joan Vinyes. L’obertura ha anat a càrrec de la presidenta del Consell Comarcal del Bages, Mercè Cardona, que ha definit la gent gran del Bages com a persones “fantàstiques, compromeses, solidàries i que serviu d’energia per a d’altres comarques”. També hi ha intervingut Josep Candàliga, president del Consell d’Alcaldes, que ha agraït la participació i empenta del Consell de Gent Gran del Bages, “que sou gent gran activa i amb esperit jove”.
27-04-2015
El Consell Comarcal del Bages inicia un cicle de xerrades per millorar la seguretat de les persones grans en diferents àmbits
Seran impartides per professionals d’Althaia, Mossos d’Esquadra i l’Oficina d’Informació al Consumidor El Consell Comarcal del Bages, a través del Consell de la Gent Gran, inicia un cicle de xerrades adreçades a les persones grans amb l’objectiu d’apropar-los informació i coneixements útils sobre temes bàsics de seguretat en diferents àmbits -salut, consum i seguretat ciutadana-, per tal de sensibilitzar-los sobre les qüestions més indispensables a tenir en compte per la seva seguretat i promoure un envelliment més òptim i saludable. Les xerrades, que començaran el mes de maig i es faran durant tot l’any, tindran lloc en casals, esplais i centres cívics que proposin els ajuntaments o associacions de gent gran, amb la col·laboració d’Althaia, Mossos d’Esquadra i l’Oficina Comarcal d’Informació al Consumidor. Seran intervencions d’aproximadament una hora de durada plantejant un tema de seguretat i amb un torn obert de preguntes al final. En el mòdul sobre salut, a càrrec d’Althaia, es podran escollir entre diferents xerrades que abordaran temes com la prevenció de caigudes al carrer i a la llar, medicació segura, codi ICTUS i codi infart i què podem fer per fer més segura la nostra assistència sanitària. Els Mossos d’Esquadra s’encarregaran del mòdul de seguretat ciutadana i tractaran, per exemple, la mobilitat segura, la prevenció de maltractaments a la gent gran, consells de seguretat (prevenció de robatoris, enganys i estafes), l’ús segur d’internet o què cal fer en cas d’haver d’anar a comissaria. Les xerrades sobre protecció en el consum, que impartirà el coordinador de Consum del Consell Comarcal del Bages, tractaran la facturació i revisions d’electricitat, gas i aigua, serveis telefònics, i garanties dels béns de consum i reparacions a domicili. Aquest cicle de xerrades està inclòs en el Pla Integral de seguretat de les persones grans 2015-2018, que impulsa la Generalitat de Catalunya.
27-04-2015
El Consell de la Gent Gran del Bages fa seguiment dels acords presos en el darrer Congrés d’àmbit català
És la primera vegada que es creen comissions de seguiment. Els representants de la Catalunya central, entre ells els del Bages, han participat en una jornada a Vic Fer un seguiment acurat de les propostes i peticions que es van fer en el 7è Congrés de la Gent Gran de Catalunya que va tenir lloc fa uns mesos a Món Sant Benet. Aquest és l’objectiu de l’acte postcongressual que s’ha celebrat a Vic, en el qual ha participat el Consell de la Gent Gran del Bages. Una jornada de treball i debat entre les comissions de seguiment de la comarques centrals, en la qual ha intervingut la presidenta del Consell Comarcal del Bages, Mercè Cardona, i el president del consell consultiu de la gent gran al Bages, Joan Cals. Durant la matinal es va presentar el full de ruta a seguir, objectius i accions fins al proper congrés, l’any 2018. És la primera vegada que després d’un consell d’àmbit català es creen comissions de seguiment per avaluar la concreció dels acords presos. Les demandes que van quedar reflectides en el darrer Congrés se centraven, sobretot, en millorar l’atenció personal, el tracte i la seguretat cap a les persones grans: atenció centrada en la persona, serveis eficaços i personalitzats, una aposta clara per la Llei de la dependència, una visió realista de les necessitats sanitàries i residencials d’aquest col·lectiu i recursos contra els maltractaments a les persones grans, entre d’altres.
14-11-2014
PONÈNCIA B
La ponència B és més politica en la qual espot veure la Catalunya que voldriem deixar, va ser un debat molt en enriquidor per totts el assistents
14-11-2014
INFORME DE GESTIÓ
En aquest Informe com és preceptiu donem compte del que s'ha fet en els quatre anys en un congrés i l'altre, com podeu veure degut a la crisis que estem patint han esta poques, però dintre de les possiblitats del Govern s'ha fet el que s'ha pogut, si teniu la paciència de llegir-lo
14-11-2014
PONÈNCIA A
Com podeu veure aquesta ponència, que en podriem dir la dura, és la que toca de més aprop el problemes del nostre grup de persones gran, la ponència es va debatre en comisió, en el qual es van admetre moltes esmenes que van enriquir el tex que ara us presentem
14-11-2014
CONCLUSION DE LA PONÈNCIA A
En aqueste conclusions podeu veure, resumit el debat de la ponència, no es una carta al reis, si no propostes a llarg termini
14-11-2014
CONCLUSION DE LA PONÈNCIA B
El fet de que aquesta ponència sigui d'alguna maneera més política no esta extensa com l'A,però no peraixò no deixa ser molt important
14-11-2014
MANIFEST DEL VII CONGRÉS NACIONAL DE LA GENT GRAN DE CATALUNYA 2014
El manifest del VII Congrés és el document més important, ja que queda reflectit, el full de ruta a seguir el propers quatre anys, amb el compromís per part del Consell de la Gent Gran de Catalunya de donar compte de tot el que s'ha anat aconseguint
03-10-2013
PLE DE L'EXPERIÈNCIA 2013
Com cada any en el Parlament de Catalunya es va fer el Ple de l'Experiencia en el qual des del Consell de la Gent Gran de Catalunya, podem exposar davant els nostres polìtics totes les mancances i greuges que actualment estem patint. En el llistat de document es poden trobar les tres ponències que es van presentar.
11-07-2013
GUIA DIAGNOSI COMARCA DEL BAGES
L’any 2012 ha estat “Any Europeu de l’Envelliment Actiu i de la Solidaritat Intergeneracional” amb l’objectiu de promoure a Europa un envelliment actiu i saludable dins el marc d’una societat per a totes les edats. Aquest any ha estat una oportunitat de reflexió sobre el fet de que cada cop hi ha més esperança de vida i les persones grans hi arriben amb més qualitat de vida. Des del Consell Comarcal del Bages i el Col•legi Oficial de Treball Social, delegació de Manresa, s’ha volgut aprofitar la ocasió per actualitzar la guia de recursos per a gent gran creada l’any 2010 i poder oferir a la gent gran del Bages la oportunitat de conèixer tots els recursos existents dins la comarca. Aprofitar aquests recursos és una oportunitat per optimitzar el procés de l’envelliment augmentant el benestar físic, psíquic i mental, per tal d’estendre l’expectativa de vida, la productivitat i la qualitat de vida en l’edat avançada. És una ocasió per viure una vida el més saludable i satisfactòria possible on la persona gran continua tenint un paper actiu dins la societat. Alhora és important mantenir la solidaritat intergeneracional tant per els beneficis per es rep com per els que poden aportar ambdues generacions.
29-06-2013
Informe del CAC sobre la Gent Gran
Aquest document si el llegiu molt atentament veureu que el mitjans audiovisuals del nostre paìs, no hi estem massa representats. Ens cal tenir més presencia i més veu i això només ho podem aconseguir pels nostres propis medis.
07-06-2013
Informe del CAC pel Consell de Gent Gran de Catalunya
En una trobada es va demanar des del Consell, de saber la representació de les persones grans en la Televisió de Catalunya i a la vegada el tractament, aquest és l'informe que ens han fet arribar.
07-06-2013
Any envelliment 2012
Com tots vosaltres ja sabeu l'any passat va ser l'any de l'envelliment actiu, en el qual es van promoure moltes activitats. Us presentem la memòria que em fet des de la Generalitat de Catalunya
03-04-2013
2ª Trobada dels Consells de Gent Gran de la Catalunya Central
El 4 de desembre de 2012 hi va haver la 2ª trobada dels consells de gent gran de la Catalunya Central es va fer a Igualada a la seu del Consell de l'Anoia, es va debatre diferants temes sobre tot el de les pensions, Per si us interessa ho podeu veure en el document adjunt ( annex )
12-02-2013
CLOENDA ANY ENVELLIMENT ACTIU
El dia 11 de desembre de 2012 El Consell de la Gent Gran del Bages van tancar l\'Any de l\'Envelliment Actiu en el Centre Cultural del Casino de Manresa
08-02-2013
Parlament de Catalunya, Ple de l'Experiència 2012
El dia mundial de la Gent Gran, en el Parlament de Catalunya, es va fer com cada any el Ple de l'Experiència, en el que s'exposan davant del Conseller de Benestar i Familia i tots el grups polítics representats a la Cambra tres Ponències amb les demandes de la Gent Gran de Catalunya. Enguany per primera vegada una de les Ponències ha estat defensada per el Representant de la Comarca del Bages Les tres Ponències s'adjuntant en doccuments apart per el coneixement de tothom.
06-02-2013
TROBADA CONSELLS GENT GRAN CATALUNYA CENTRAL
El 26 de juny d'enguany, els Consells de Gent Gran del Berguedà, Solsonès Anoia, Osona i el Bages vàrem debatre ampliament problemes que ens són comuns a les cinc comarques. Del debat amb va sortir un Manifest amb les nostres reivindicacions, que es van fer arribar atots els nostres polítics. Us adjuntem el doccument adjunt.
06-10-2010
Gent Gran Activa del Bages
El Consell Consultiu comarcal de la Gent Gran del Bages, fent bandera de la participació activa dels seus delegats i essent portaveus de les necessitats i recursos disponibles de promoció de les persones grans, ha impulsat el coneixement i difusió de les activitats culturals, lúdiques, formatives i de promoció i participació social que es fan al Bages per a les persones grans amb l’objectiu de promoure l’envelliment actiu com a model i línia d’actuació de qualitat de vida de la població major de la comarca. Elaborar la Guia de la GENT GRAN ACTIVA DEL BAGES va sorgir dels delegats de la Junta Permanent del Consell Consultiu i es va presentar al Consell d’Alcaldes del Bages, on va ser molt ben acceptada.

Deprecated: iconv_set_encoding(): Use of iconv.internal_encoding is deprecated in /home/ccbages/gentgran.ccbages.cat/library/Zend/Locale/Format.php on line 784

Deprecated: iconv_set_encoding(): Use of iconv.internal_encoding is deprecated in /home/ccbages/gentgran.ccbages.cat/library/Zend/Locale/Format.php on line 1050

Deprecated: iconv_set_encoding(): Use of iconv.internal_encoding is deprecated in /home/ccbages/gentgran.ccbages.cat/library/Zend/Locale/Format.php on line 784

Deprecated: iconv_set_encoding(): Use of iconv.internal_encoding is deprecated in /home/ccbages/gentgran.ccbages.cat/library/Zend/Locale/Format.php on line 1050

Deprecated: iconv_set_encoding(): Use of iconv.internal_encoding is deprecated in /home/ccbages/gentgran.ccbages.cat/library/Zend/Locale/Format.php on line 784

Deprecated: iconv_set_encoding(): Use of iconv.internal_encoding is deprecated in /home/ccbages/gentgran.ccbages.cat/library/Zend/Locale/Format.php on line 1050

Deprecated: iconv_set_encoding(): Use of iconv.internal_encoding is deprecated in /home/ccbages/gentgran.ccbages.cat/library/Zend/Locale/Format.php on line 784

Deprecated: iconv_set_encoding(): Use of iconv.internal_encoding is deprecated in /home/ccbages/gentgran.ccbages.cat/library/Zend/Locale/Format.php on line 1050

Deprecated: iconv_set_encoding(): Use of iconv.internal_encoding is deprecated in /home/ccbages/gentgran.ccbages.cat/library/Zend/Locale/Format.php on line 784

Deprecated: iconv_set_encoding(): Use of iconv.internal_encoding is deprecated in /home/ccbages/gentgran.ccbages.cat/library/Zend/Locale/Format.php on line 1050

Deprecated: iconv_set_encoding(): Use of iconv.internal_encoding is deprecated in /home/ccbages/gentgran.ccbages.cat/library/Zend/Locale/Format.php on line 784

Deprecated: iconv_set_encoding(): Use of iconv.internal_encoding is deprecated in /home/ccbages/gentgran.ccbages.cat/library/Zend/Locale/Format.php on line 1050

Deprecated: iconv_set_encoding(): Use of iconv.internal_encoding is deprecated in /home/ccbages/gentgran.ccbages.cat/library/Zend/Locale/Format.php on line 784

Deprecated: iconv_set_encoding(): Use of iconv.internal_encoding is deprecated in /home/ccbages/gentgran.ccbages.cat/library/Zend/Locale/Format.php on line 1050

Deprecated: iconv_set_encoding(): Use of iconv.internal_encoding is deprecated in /home/ccbages/gentgran.ccbages.cat/library/Zend/Locale/Format.php on line 784

Deprecated: iconv_set_encoding(): Use of iconv.internal_encoding is deprecated in /home/ccbages/gentgran.ccbages.cat/library/Zend/Locale/Format.php on line 1050

Deprecated: iconv_set_encoding(): Use of iconv.internal_encoding is deprecated in /home/ccbages/gentgran.ccbages.cat/library/Zend/Locale/Format.php on line 784

Deprecated: iconv_set_encoding(): Use of iconv.internal_encoding is deprecated in /home/ccbages/gentgran.ccbages.cat/library/Zend/Locale/Format.php on line 1050

Deprecated: iconv_set_encoding(): Use of iconv.internal_encoding is deprecated in /home/ccbages/gentgran.ccbages.cat/library/Zend/Locale/Format.php on line 784

Deprecated: iconv_set_encoding(): Use of iconv.internal_encoding is deprecated in /home/ccbages/gentgran.ccbages.cat/library/Zend/Locale/Format.php on line 1050

Deprecated: iconv_set_encoding(): Use of iconv.internal_encoding is deprecated in /home/ccbages/gentgran.ccbages.cat/library/Zend/Locale/Format.php on line 784

Deprecated: iconv_set_encoding(): Use of iconv.internal_encoding is deprecated in /home/ccbages/gentgran.ccbages.cat/library/Zend/Locale/Format.php on line 1050

Deprecated: iconv_set_encoding(): Use of iconv.internal_encoding is deprecated in /home/ccbages/gentgran.ccbages.cat/library/Zend/Locale/Format.php on line 784

Deprecated: iconv_set_encoding(): Use of iconv.internal_encoding is deprecated in /home/ccbages/gentgran.ccbages.cat/library/Zend/Locale/Format.php on line 1050

Deprecated: iconv_set_encoding(): Use of iconv.internal_encoding is deprecated in /home/ccbages/gentgran.ccbages.cat/library/Zend/Locale/Format.php on line 784

Deprecated: iconv_set_encoding(): Use of iconv.internal_encoding is deprecated in /home/ccbages/gentgran.ccbages.cat/library/Zend/Locale/Format.php on line 1050

Deprecated: iconv_set_encoding(): Use of iconv.internal_encoding is deprecated in /home/ccbages/gentgran.ccbages.cat/library/Zend/Locale/Format.php on line 784

Deprecated: iconv_set_encoding(): Use of iconv.internal_encoding is deprecated in /home/ccbages/gentgran.ccbages.cat/library/Zend/Locale/Format.php on line 1050

Deprecated: iconv_set_encoding(): Use of iconv.internal_encoding is deprecated in /home/ccbages/gentgran.ccbages.cat/library/Zend/Locale/Format.php on line 784

Deprecated: iconv_set_encoding(): Use of iconv.internal_encoding is deprecated in /home/ccbages/gentgran.ccbages.cat/library/Zend/Locale/Format.php on line 1050

Deprecated: iconv_set_encoding(): Use of iconv.internal_encoding is deprecated in /home/ccbages/gentgran.ccbages.cat/library/Zend/Locale/Format.php on line 784

Deprecated: iconv_set_encoding(): Use of iconv.internal_encoding is deprecated in /home/ccbages/gentgran.ccbages.cat/library/Zend/Locale/Format.php on line 1050

Deprecated: iconv_set_encoding(): Use of iconv.internal_encoding is deprecated in /home/ccbages/gentgran.ccbages.cat/library/Zend/Locale/Format.php on line 784

Deprecated: iconv_set_encoding(): Use of iconv.internal_encoding is deprecated in /home/ccbages/gentgran.ccbages.cat/library/Zend/Locale/Format.php on line 1050

Deprecated: iconv_set_encoding(): Use of iconv.internal_encoding is deprecated in /home/ccbages/gentgran.ccbages.cat/library/Zend/Locale/Format.php on line 784

Deprecated: iconv_set_encoding(): Use of iconv.internal_encoding is deprecated in /home/ccbages/gentgran.ccbages.cat/library/Zend/Locale/Format.php on line 1050

Deprecated: iconv_set_encoding(): Use of iconv.internal_encoding is deprecated in /home/ccbages/gentgran.ccbages.cat/library/Zend/Locale/Format.php on line 784

Deprecated: iconv_set_encoding(): Use of iconv.internal_encoding is deprecated in /home/ccbages/gentgran.ccbages.cat/library/Zend/Locale/Format.php on line 1050

Deprecated: iconv_set_encoding(): Use of iconv.internal_encoding is deprecated in /home/ccbages/gentgran.ccbages.cat/library/Zend/Locale/Format.php on line 784

Deprecated: iconv_set_encoding(): Use of iconv.internal_encoding is deprecated in /home/ccbages/gentgran.ccbages.cat/library/Zend/Locale/Format.php on line 1050

Deprecated: iconv_set_encoding(): Use of iconv.internal_encoding is deprecated in /home/ccbages/gentgran.ccbages.cat/library/Zend/Locale/Format.php on line 784

Deprecated: iconv_set_encoding(): Use of iconv.internal_encoding is deprecated in /home/ccbages/gentgran.ccbages.cat/library/Zend/Locale/Format.php on line 1050

Deprecated: iconv_set_encoding(): Use of iconv.internal_encoding is deprecated in /home/ccbages/gentgran.ccbages.cat/library/Zend/Locale/Format.php on line 784

Deprecated: iconv_set_encoding(): Use of iconv.internal_encoding is deprecated in /home/ccbages/gentgran.ccbages.cat/library/Zend/Locale/Format.php on line 1050

Deprecated: iconv_set_encoding(): Use of iconv.internal_encoding is deprecated in /home/ccbages/gentgran.ccbages.cat/library/Zend/Locale/Format.php on line 784

Deprecated: iconv_set_encoding(): Use of iconv.internal_encoding is deprecated in /home/ccbages/gentgran.ccbages.cat/library/Zend/Locale/Format.php on line 1050

Deprecated: iconv_set_encoding(): Use of iconv.internal_encoding is deprecated in /home/ccbages/gentgran.ccbages.cat/library/Zend/Locale/Format.php on line 784

Deprecated: iconv_set_encoding(): Use of iconv.internal_encoding is deprecated in /home/ccbages/gentgran.ccbages.cat/library/Zend/Locale/Format.php on line 1050

Deprecated: iconv_set_encoding(): Use of iconv.internal_encoding is deprecated in /home/ccbages/gentgran.ccbages.cat/library/Zend/Locale/Format.php on line 784

Deprecated: iconv_set_encoding(): Use of iconv.internal_encoding is deprecated in /home/ccbages/gentgran.ccbages.cat/library/Zend/Locale/Format.php on line 1050

Deprecated: iconv_set_encoding(): Use of iconv.internal_encoding is deprecated in /home/ccbages/gentgran.ccbages.cat/library/Zend/Locale/Format.php on line 784

Deprecated: iconv_set_encoding(): Use of iconv.internal_encoding is deprecated in /home/ccbages/gentgran.ccbages.cat/library/Zend/Locale/Format.php on line 1050

Deprecated: iconv_set_encoding(): Use of iconv.internal_encoding is deprecated in /home/ccbages/gentgran.ccbages.cat/library/Zend/Locale/Format.php on line 784

Deprecated: iconv_set_encoding(): Use of iconv.internal_encoding is deprecated in /home/ccbages/gentgran.ccbages.cat/library/Zend/Locale/Format.php on line 1050

Deprecated: iconv_set_encoding(): Use of iconv.internal_encoding is deprecated in /home/ccbages/gentgran.ccbages.cat/library/Zend/Locale/Format.php on line 784

Deprecated: iconv_set_encoding(): Use of iconv.internal_encoding is deprecated in /home/ccbages/gentgran.ccbages.cat/library/Zend/Locale/Format.php on line 1050

Deprecated: iconv_set_encoding(): Use of iconv.internal_encoding is deprecated in /home/ccbages/gentgran.ccbages.cat/library/Zend/Locale/Format.php on line 784

Deprecated: iconv_set_encoding(): Use of iconv.internal_encoding is deprecated in /home/ccbages/gentgran.ccbages.cat/library/Zend/Locale/Format.php on line 1050

Deprecated: iconv_set_encoding(): Use of iconv.internal_encoding is deprecated in /home/ccbages/gentgran.ccbages.cat/library/Zend/Locale/Format.php on line 784

Deprecated: iconv_set_encoding(): Use of iconv.internal_encoding is deprecated in /home/ccbages/gentgran.ccbages.cat/library/Zend/Locale/Format.php on line 1050

Deprecated: iconv_set_encoding(): Use of iconv.internal_encoding is deprecated in /home/ccbages/gentgran.ccbages.cat/library/Zend/Locale/Format.php on line 784

Deprecated: iconv_set_encoding(): Use of iconv.internal_encoding is deprecated in /home/ccbages/gentgran.ccbages.cat/library/Zend/Locale/Format.php on line 1050

Deprecated: iconv_set_encoding(): Use of iconv.internal_encoding is deprecated in /home/ccbages/gentgran.ccbages.cat/library/Zend/Locale/Format.php on line 784

Deprecated: iconv_set_encoding(): Use of iconv.internal_encoding is deprecated in /home/ccbages/gentgran.ccbages.cat/library/Zend/Locale/Format.php on line 1050

Deprecated: iconv_set_encoding(): Use of iconv.internal_encoding is deprecated in /home/ccbages/gentgran.ccbages.cat/library/Zend/Locale/Format.php on line 784

Deprecated: iconv_set_encoding(): Use of iconv.internal_encoding is deprecated in /home/ccbages/gentgran.ccbages.cat/library/Zend/Locale/Format.php on line 1050

Deprecated: iconv_set_encoding(): Use of iconv.internal_encoding is deprecated in /home/ccbages/gentgran.ccbages.cat/library/Zend/Locale/Format.php on line 784

Deprecated: iconv_set_encoding(): Use of iconv.internal_encoding is deprecated in /home/ccbages/gentgran.ccbages.cat/library/Zend/Locale/Format.php on line 1050

Deprecated: iconv_set_encoding(): Use of iconv.internal_encoding is deprecated in /home/ccbages/gentgran.ccbages.cat/library/Zend/Locale/Format.php on line 784

Deprecated: iconv_set_encoding(): Use of iconv.internal_encoding is deprecated in /home/ccbages/gentgran.ccbages.cat/library/Zend/Locale/Format.php on line 1050

Deprecated: iconv_set_encoding(): Use of iconv.internal_encoding is deprecated in /home/ccbages/gentgran.ccbages.cat/library/Zend/Locale/Format.php on line 784

Deprecated: iconv_set_encoding(): Use of iconv.internal_encoding is deprecated in /home/ccbages/gentgran.ccbages.cat/library/Zend/Locale/Format.php on line 1050