Jamar Taylor Jersey Gent gran activa del Bages

Gent Gran Activa del Bages

Consell Consultiu Comarcal de la Gent Gran del Bages


Composició:

Els òrgans de gestió del Consell Consultiu Comarcal de la Gent Gran del Bages són: l’Assemblea i la Junta Permanent. El president d’ambdós òrgans és el, també, president del Consell Comarcal del Bages.


Composició de l’Assemblea

L’Assemblea la formen el president i els vicepresidents primer i segon del CCCGGB, un conseller comarcal per cada grup polític comarcal i un delegat per cada entitat o col·lectiu que treballa en temes de les persones grans i té seu o delegació de la comarca del Bages.


Composició de la Junta Permanent:
  • 4 delegats/es amb representació política: 3 del Consell Comarcal del Bages i 1 de l’ajuntament de Manresa.
  • 3 delegats/es en representació de les associacions i entitats de suport a la gent gran amb seu a la comarca del Bages.
  • 3 delegats/es en representació dels casals, esplais i associacions de l’àmbit de la gent gran del Bages: 1 de Manresa, 1 dels municipis de més de 1000 habitants, exclòs Manresa, i 1 dels municipis de menys de 1000 habitants.
  • 2 delegats/es en representació de les residències de gent gran de la comarca: 1 de Manresa i 1 de la resta de la comarca.
  • 2 delegats/es en representació dels sindicats majoritaris: CCOO i UGT.
  • 2 delegats/es en representació dels centres de dia de gent gran de la comarca: 1 de Manresa i 1 de la resta de la comarca.
  • El/la delegat/da representant de les associacions de la gent gran de la comarca del Bages al Consell de la Gent Gran de Catalunya.


Consell Consultiu de la gent gran

Consell Consultiu de la gent gran